หน้าแรก > ข่าวและกิจกรรม
สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
2019/06/17

ขณะนี้สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ แผนกกงสุล ได้เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ยินดีต้อนรับผู้สมัครทุกท่าน

๑.ตำแหน่งงาน

- เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำสถานกงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่ จำนวน 2 คน

๒.คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้และชำนาญด้านภาษาจีน-ไทยเป็นอย่างดี ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปลเอกสาร หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office

- บุคคลิกภาพดีและมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตร์

- ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม

๓.ขั้นตอนการรับสมัคร

ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัครตามแบบฟอร์ม (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้กงสุลจีนประจำเชียงใหม่) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เรซูเม่ภาษาจีน รูปภ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ วุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป สามารถ​ยื่นใบ​สมัคร​ได้​ด้วย​ตัวเอง​ที่ สถาน​กงสุลใหญ่​แห่ง​สาธารณรัฐประชาชนจีน​ประจำเชียงใหม่​ ตั้งแต่​ ช่วง​เช้า​เวลา​ 09.00-11.30 น.และ​ช่วง​บ่าย​เวลา ​15.00​-16.00​ น.ของทุก​วัน​ ยกเว้น​วันหยุดราชการ​และ​วันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานกงสุลจีนจะทำการคัดเลือกผู้สมัครโดยการจัดสอบคัดเลือก เงินเดือนจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะเต็มจำนวน

Suggest to a friend:   
Print