ข่าวและกิจกรรมอ่านทั้งหมด...

สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ผลักดันและส่งเสริมการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาภาษาจีนภาคเหนือของไทย(เตรียมคณะกรรมการ)

ข่าวสารประเทศจีนอ่านทั้งหมด...