ข่าวและกิจกรรมอ่านทั้งหมด...

กงสุลใหญ่เข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม
ข่าวสารประเทศจีนอ่านทั้งหมด...