ข่าวและกิจกรรมอ่านทั้งหมด...

คำกลาวของกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ในประชุมวิชาการนานาชาติ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"กลไกลความร่วมมือแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขง New Era and New Start ครั้งที่ 2

ข่าวสารประเทศจีนอ่านทั้งหมด...